SeMaBASE Servis Yönetimi yazılımı ile satış sonrası tüm bakım, garanti ve servis işlemlerinizi tek noktadan takip edin.

SeMaBASE, koruyucu Bakım Yönetimi, Garanti ve Bakım Sözleşmesi Takibi ile kaynaklarınızın verimini arttırarak Yatırım Dönüş (ROI) süresini kısaltacak, Karar Verme Mekanizmasına çok değerli raporlar ve online bilgi sunarak destek olacaktır.

Şeffaf yapısı ve hizmet kalitesini yükseltmesi ile müşteri memnuniyetini kat ve kat arttıracaktır. Satış, Sipariş ve Arıza modülleri ile müşterilerinizi de sizin bir iş ortağınız haline getirecektir.

Tüm web tarayıcıları ile uyumlu olmasından ve web bazlı çalışmasından dolayı her zaman her yerden servis, bakım, garanti depo/stok bilgilerinize tüm ekipleriniz erişilebilmekte ve gerekli uyarılar online ve otomatik yapılabilmektedir.

BMBASE + SeMaBASE


BMBASE ile yapacağınız iş yönetiminde ister ithal, ister yerli, ister hammadde, ister yarımamul ya da mamul ürünlerin depo/stok bilgilerini takip etmek için satın alma ve satış işlemlerini proje bazlı yönetirken SeMaBASE de bu ürünlerin satış sonrasındaki devreye alma, bakım, arıza, garanti ve bakım sözleşme gibi takip gerektiren aşamalarında ihtiyacınız olan tüm altyapıyı sağlamaktadır.

SeMaBASE Modülleri


Servis ve Bakım Yönetimi

Tüm ürünlerinizi, stoklarınızı, bunlarla alakalı garanti şartlarını, periyodik bakımları, ilgili anlaşmaları, arıza ve servis kayıtlarını, ilgili iş emirlerini, servis için yapılan masrafları, işçilikleri, hakedişleri yönetin ve raporlayın.

Kullanıcılarınızı tanımlayın herkese rol atamalarını yapın sonrasında herkes kendi üzerine düşeni yapsın siz sadece takip edin.

Arıza Girişi

Sadece firmanızda çalışan kullanıcılarınızı değil müşterilerinizi de SeMaBASE' e dahil edebilirsiniz. Müşterilerinize ayrı kullanıcılar tanımlayıp onların sizin sisteminizde arıza kaydı açmasını sağlayabilirsiniz.

Müşteri / Kontak Yönetimi (CRM)

Tüm müşterilerinizi, tedarikçilerinizi, lokasyonlarınızı ve oralarda bulunan ilgili kişileri tek noktadan takip edin. Bu kişiler ile yapılan telefon görüşmelerini, yazışmaları, doküman paylaşımlarını kayıt altına alın ve sonrasında bunları takip edip satışa çevirin.

Ajanda

SeMaBASE sizin hatırlamanızı veya planlamanızı beklemez. Haftalık ajandanızı size oluşturur. İlgilenmeniz gereken tüm konuları size saat/gün/hafta bazında iletir. Yapılması gereken sevkiyatlardan, dönülmesi gereken tekliflere, onayda bekleyen siparişlerden sıradaki üretimlere kadar herşeyi ajandaya işler.

Ayriyeten tüm şirket personeli ortak ajandasını, toplantıları, eğitimleri, tatilleri bu ajandaya işleyebilir.

Kullanıcı Yönetimi

ullanıcılarınızın hangi ekranlara erişebileceğini, neleri görüp göremeyeceklerini, hangi işlemleri yapabileceklerini yönetin.

Kurumsal Bilgi Sistemi

eMaBASE kullanıcısı olsun veya olmasın tüm personelinizi tanımlayın. Özlük bilgileri, iletişim bilgileri tek bir noktada toplansın. Bu ekranları insan kaynakları departmanınız takip için kullanabileceği gibi bilgilerin bir kısmını şirket içi portalınızda yayınlayarak personelinizin birbirine ulaşmasını ve bilgi sahibi olmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Alarm Yönetimi

SeMABASE önemli anlarda size sistem içerisinden ve ayrıca e-posta olarak mesaj gönderir. Bu alarmlar bir arıza kaydı açılması, iş emri kapatılması veya bir servis kaydı için satın alma gereksinimi oluşması gibi anlarda konu ile ilgili kullanıcılara gönderilir.

Dosya Yönetimi

SeMABASE'in her modülü dosya eklentilerini destekler. Taranmış faturalarınızı ve iş emri formalarınızı, müşteriler ile yazışmalarınızı, her türlü belgeyi ekleyebilirsiniz.

SeMaBASE dosya yönetimi için yine bir BilPark ürünü olan DoxBASE sistemini kullanmaktadır.